GENEL KULLANMA ŞARTLARI

Web sitemizi kullanmadan önce, lütfen, Мbu Genel kullanma şartlarını dikkatle okuyun. Bu şartlar, merkezi Sofya, Karnegi sok. No 11A adresinde bulunan 121184622 kimlik kodlu Rezon OOD şirketi ile aranızda aşağıdaki şartlara uymak kaydı ile sitedeki hizmetleri ticaret dışı şahsi amaçlar ile ücretsiz olarak kullanabilmeniz için hak veren SÖZLEŞME niteliğindedir. İnternet sayfasına erişerek işbu genel şartlara ve bunların bundan sonraki bütün değişmelerine bağlı olup uymanızı kabul ediyorsunuz. Aşağıda yer alan genel şartlarının tümünü kabul etmediğiniz halde, lütfen, internet sitemiz kullanmayın.

 • Ana tanımlar
 • İşbu Genel Şartlar anlamına göre aşağıdaki tanımların anlamı aşağıdaki gibi olacaktır: "KULLANICI" sitedeki hizmetlerden birini Kullanan şahıs, "HİZMET/LER " kapsamına:

  • Web tarayıcısı aracılığı ile sağlanan site bilgi kaynakları/verilerine erişime kavuşturulması;
  • Sitede yorum ile katılma imkânı;
  • Sitenin bilgi kaynaklarına tam ve ücretsiz erişim sağlayan kayıt işlemi ile kullanıcı profili yaratılması ve kişileştirilmesi imkânı;
  • Sitenin kayıtlı KULLANICILARA e-posta bültenleri sunulması gibi hizmetler girmektedir.

  "PARTNER" Rezon OOD şirketinin sözleşme ilişkisinde bulunduğu ve kayıtlı site KULLANICILARINA PARTNERCE sağlanan mal ve hizmetler hakkında ek bilgi sunmaya yetkili şahıstır.

 • Genel hükümler
 • İşbu Genel Şartlar siz site hizmetlerinin KULLANICISI olarak ile Rezon OOD Sofya şirketi arasındaki ilişkilerde bağlayıcı etkide bulunmaktadır. Site hizmetlerini tek ve yalnız şahsi/ticaret dışı amaçlar ile kullanma hakkını kazanacaksınız. Görüş/yorum ileri sürünce Yorum Yazma Kurallarına uyma şartını kabul ediyorsunuz. Rezon OOD şirketi ifade ettiğiniz görüşlerinizden sorumlu değildir.

 • Müellif hakları
 • Herkes doğruluğundan sorumlu olmak şartı ile sitedeki bilgilerden alıntılar verebilir. Alıntılar aktarılmasında kullanılan kaynak ile birlikte kaynağın internet adresine hiper-link de verilmesi gerek.
  Sitedeki malzemelere ve elektronik bültenlere ilişkiler internet sayfanıza eklenmesi yalnız Rezon OOD şirketinin onayı ile mümkün olabilir.
  Site malzemelerinin belirtilen kapsam dışında veri tabanı beslenmesi, yayınlanması, çoğalması, ticari amaçlar ile kullanılması, üçüncü şahıslara aktarılması için Rezon OOD şirketinin bilgisi ve onayı dışında kullanılması yasaklıdır.

 • Gizlilik
 • Rezon OOD şirketi Kimlik Bilgileri Koruma Yasasının anlamında kimlik bilgileri idarecisidir. 
  Rezon OOD şirketi, kullanıcıların doldurulmuş kayıt formları ile online verdikleri kimlik bilgileri içeren enformasyonun dokunulmazlığını garantilemeyi taahhüt eder. Bu enformasyonun mevzuat hükümlerine uymak şartı ile kimlik bilgileri içeren enformasyon toplamakla kanunen görevlendirilmiş resmi merciler veya yetkili memurların isteği üzerine ifşa edilebilir. 
  Rezon OOD şirketi, siteye ziyaret oranı hakkındaki istatistik bilgileri kendi reklam bayrakları ve linklerine tıklama sayısı istatistiğini sağlayan reklam verenlere/reklam acentelerine verebilir, iç istatistik raporları hazırlayabilir ve (kendi veya PARTNERLERİNİN) dolaysız pazarlama amaçları için kullanabilir. KULLANICI, işbu Genel Şartları kabul etmekle kendisine ait kimlik bilgilerinin dolaysız pazarlama amaçlarına uygun olarak işletilmesini de kabul eder. Kullanıcı, Rezon OOD şirketinin Sofya, Karnegi sok. No 11A adresindeki Sofya ofisine yazılı bildiri sunarak kimlik bilgilerinin dolaysız pazarlama amaçlarına uygun olarak işletilmesine karşı itiraz edebilir.

 • Sınırlı sorumluluk
 • Tam ve doğru bilgi sağlanmasına yönelik bütün tedbirlerin alınmasına rağmen sayfada yayımlanan veri analiz ve görüşlerin bir kısmı dış kaynaklıdır. Belli konu ile ilgili bilgi ve malzemeler nihai konum kapsamında gözden geçirilmemeli..  
  Rezon OOD şirketi ve ayrı ayrı görevlileri, web sayfasında veua e-posta bülteninde yer alan bilgi sonucunda hareket eden veya hareketten vazgeçen şahısların karşı karşıya gelebilecekleri kayıp veya diğer olumsuz etkilerden sorumlu tutulamaz. Sayfadaki HİZMETLER açık garanti sağlanmaksızın veya içindeki bilgi üzerinde herhnagi bir hak tanımaksızın kullanıcılara verilir. Rezon OOD şirketi ve aracıları, Rezon OOD şirketinin olası hasar meydana gelmesi ihtimali konusunda uyarılmış olsa bile üçüncü şahısların belli malzeme kullanması veya kullanamamasından kaynaklanan hasarlarından sorumlu tutulamaz. Rezon OOD şirketi ve partnerleri sayfada verilen bilgi, metin ve grafikler, link ve diğer kaynakların tamlığı ve doğruluğu garantilemez. Rezon OOD firmasının malzemelere her zaman ve önceden uyarıda bulunmaksızın değiştirme ve düzletme yapma hakkı saklıdır.

 • Kayıt
 • Sitenin bilgi kaynaklarına tam ve ücretsiz erişim alabilirisiniz. Yalnız sayfada kayıt yapıp kişisel kullanıcı profili oluşturmanız gerek.
    Kayıt işleminde tam, doğru, gerçek ve eksiksiz bilgi vermek mecburiyetindesiniz. Rezon OOD firmasının kullanıcıya profil/hesap/ verip vermemesini kendisi değerlendirme hakkı saklıdır.
  Rezon OOD şirketi, uygun olmadığını düşündüğü veya işbu genel şartların ihlali konusunda esaslı şüphe duyduğunda kullanıcı profilleri kendi takdirine göre ortadan kaldırabilir. Rezon OOD-Sofya sitede duyuru yayınlayarak yukarıda açıklanan ücretsiz hizmetlerin sağlanmasını durdurabilir.

 • Değiştirme
 • Rezon OOD, Genel Şartların değişiklik getirilmesi durusu ile birlikte ilgili değiştirmeleri sayfada yayınlayarak işbu genel şartları her zaman değiştirebilir. Değiştirme yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecekler.
  İşbu Genel Şartlarda düzenlenmemiş bütün sorunlar konusunda geçerli Bulgar mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Kimlik bilgilerin korunması

Kimlik bilgileri koruma politikası ile tanışmak üzere kimlik bilgileri koruma politikası sayfasını ziyaret edin.